Tarihçe

Dünyada ve ülkemizde ayrı bir disiplin-uzmanlık alanı olarak Tıp Eğitimi’ne ilgi giderek artmaktadır. 1958’de Case Western Reserve Üniversitesi, 1959’ da Illionis Chicago Üniversitesi ve Virginia Tıp Okulu’nda kurulan “Tıp Eğitimi Birimleri”nin ardından başlayan kurumsallaşma, 1970’lerde Avrupa ve Avustralya’ya sıçramış ve 1990’larda ülkemize gelebilmiştir. Şu an dünyanın her yerinde birim, bölüm, ofis gibi adlarla kurumsallaşan Tıp Eğitimi Disiplini, 1) araştırma, 2) eğitim-öğretim, 3) hizmet (eğiticiler, anabilim dalları ve eğitim yönetimi), 4) akademik personel yetiştirme olarak tanımladığı temel fonksiyonlarını, akademik ve bilimsel ilkelere uyumlu olarak yerel koşullar çerçevesinde yürütmeyi, topluma sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için asli bir görev olarak yüklenmiş durumdadır.


Kuruluş ve Gelişimi
 
E.Ü. Tıp Fakültesi’nde Tıp Eğitimi Birimi olarak 1997 yılında kurulan Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, 08.07.1998 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile anabilim dalı olmuş, 20 Ekim 1998’de senato onayının ardından, Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi’nin 15 Mayıs 1999 tarihli toplantısında oybirliği ile kabul edilmiş, 25 Haziran 1999’da ÜAK tarafından uygun görülerek, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.08.1999 tarihli Yürütme Kurulu kararı ile kuruluşu onaylanmıştır. Gerek Tıp Eğitimi Birimi gerekse Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ülkemizdeki ilk kurumlardan biridir.  Ülkemizde   bu alandaki ilk doktora programını 2006 yılında başlatan tıp eğitimi anabilim dalı, öğrenci eğitimi, uzmanlık derneklerine danışmanlık, eğitici gelişimi, mesleksel beceri laboratuarı ve ölçme değerlendirme uygulamaları ile ulusal bir referans merkezi olarak görülmektedir.
 
Aralık 2008 tarihinde, 33 tıp fakültesi dekanı ve diğer fakültelerden 45 Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesinin katılımı ile 10. yılımız “Hekimler, Tıp Eğitimi, Öğrenciler ve Eğiticiler: 2008 Türkiye’si fotoğrafından geleceğe bakış sempozyumu” ile kutlanmıştır
 
Kuruluşundan bugüne kadar görev yapan Anabilim Dalı Başkanları
 
Prof. Dr. Feride Aksu Tanık            1999-2000
Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu             2000-2006
Doç. Dr. H.İbrahim Durak               2006-devam ediyor
 
Anabilim Dalı Kadrosundaki halen Çalışan Öğretim Elemanları
Doç. Dr. H.İbrahim Durak                1997
Yrd. Doç. Dr. A. Hilal Batı               1998               
Yrd. Doç. Dr. Ö. Sürel Karabilgin      1999   
Yrd. Doç. Dr. Hatice Şahin             2000               
Yrd. Doç. Dr. Kevser Vatansever     2001   
Dr. S. Ayhan Çalışkan                    1999               
Dr. S Elif Törün                            1999                                                             
Y. Hemş. Nilüfer Demiral Yılmaz        2003
Ar. Gör. Dr. Özlem Mıdık                 2008   
 
Anabilim dalında çalışmış öğretim elemanları
Yrd. Doç. Dr. Emine Çakırcalı          1998-2001 (sözleşmeli)
Uzm. Dr. Füsun Ergezen                1999-2004
Doç. Dr. Meltem Çiçeklioğlu            2000-2005
Prof. Dr. Feride Aksu Tanık            1999-2006 (13/b)
Prof. Dr. Fehmi Akçiçek                 1999-2006 (13/b)
Prof. Dr. Gönül Ö. Peker                1999-2006 (13/b)
Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu             1999-2006 (13/b)
Prof. Dr. Sevgi Mir                        1999-2006 (13/b)
Prof. Dr. Selda Erensoy                 1999-2006 (13/b)
Prof. Dr. Ziya Alkan                      2002-2006 (13/b)
Prof. Dr. Agah Çertuğ                   1999-2006 (13/b)
 
 
Misyonumuz
Toplumumuzun; gereksinimlerine uygun, nitelikli bir sağlık hizmeti alabilmesi için, öncelikle fakültemiz ve üniversitemizde, ardından ülkemizde yürütülmekte olan mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi çalışmalarının, yerel özellikler, evrensel doğrular ve çağdaş ilkeler doğrultusunda yapılabilmesi için gereken eğitim, araştırma, koordinasyon, danışmanlık hizmeti vermek ve bu hizmetlerin gerektirdiği akademik alan, kadro ve altyapı olanaklarını oluşturmak ve geliştirmektir.

Vizyonumuz
Toplum yararına, tıpta eğitim ve öğrenmeyi ilgilendiren her alanda sürekli öğrenen ve gelişen, öğrendiklerini paylaşan ve uygulamaya dönüştüren, ulusal ve uluslararası tıp eğitimi kurumları ile örgütsel bağı gelişmiş, tıp eğitimi alanında ülkemizdeki öncü rolünü sürdüren, kurumsal kimliği güçlü akademik bir referans merkezi olmaktır.
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda verilen hizmetler
 
1. Mezuniyet öncesi tıp eğitimi programındaki dersler
İlk üç yıl eğitim programındaki uygulamalı derslerin yarısı anabilim dalımız tarafından verilmektedir. Bu dersler mesleksel beceri laboratuarı ile simüle hasta laboratuarında yürütülmektedir.
 
2. Doktora programı
2006 yılında başlatılan doktora programımızda 3 ü tez aşamasında ve 2’si ders döneminde toplam 5 öğrencimiz yer almaktadır. 2010 ylından itibaren tezsiz yüksek lisans programı açma hazırlıkları yürütülmektedir
 
3. Bilgi üretimi
2009 yılı başı itibarı anabilim dalımız öğretim elemanlarınca, 11’i SCI ve SCI-E kapsamında yer alan dergilerde olmak üzere 44 basılı yayın ve 128 uluslararası ve ulusal kongre bildirisi üretilmiş, 20 tez ve ulusal-uluslararası proje tamamlanmış, 28 kitap ya da kitap bölümü yayımlanmıştır.
 
4. Fakülte eğitim programı yönetimine katkı
TEAD fakültedeki eğitimle ilgili komite ve komisyonlara sistematik katkı vermenin ötesinde, blok-staj değerlendirme sistemi, mesleksel beceri eğitiminin koordinasyonu, gelişim sınavlarının koordinasyonu, soru-sınav analizlerinden sorumludur.
 
5. Sürekli mesleksel gelişim etkinlikleri
TEAD fakültede eğitici gelişim programları, ulusal düzeye kurs-çalıştaylar düzenlemekte ve uzmanlık derneklerinin eğitim-sınav uygulamalarına danışmanlık vermektedir.


 

English

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Dekanlık Binası Kat 3          35100    Bornova     İZMİR
Tel: +90 (232) 390 1832 - 390 1833
Fax: +90 (232) 343 67 70

tead@mail.ege.edu.tr