TEMEL EĞİTİCİ GELİŞİM PROGRAMI 2010-2011

 Giriş

Öğretim üyelerinin araştırma, hizmet ve eğitim görevleri arasında en az hazırlıklı oldukları görev eğiticiliktir. Hem öğretim üyelerinin mesleksel gelişmelerini sürdürmeleri, hem de kurumun işlevlerini yerine getirebilmesinde önemli araçlardan birisi, eğitici gelişimidir.

Yükseköğretimde eğitici gelişimini, “öğretim üyelerinin birey olarak çeşitli rollerini yerine getirmek üzere yetkinliklerinin gelişmesine ve üretkenliklerini korumalarına destek olan, eğitim programını ve örgütsel iklimi iyileştirmeye olanak vererek kurumun canlılığını korumayı amaçlayan programlar” olarak tanımlamak mümkündür. 

2.    Gerekçe ve amaç

Fakültemizde 1999-2002 yılları arasında, öğretim elemanlarının yeterliğe dayalı ve insancıl eğitim yaklaşımı temelinde yetişkin öğrenme ilkeleri ve aktif eğitim tekniklerini kullanmada yetkinleşmelerini sağlamak amacı ile dört günlük 12 “Eğitim Becerileri” kursu düzenlenmiş ve 146 öğretim elemanı bu kurslara katılmıştır.

Benzer şekilde 2001-2002 yıllarında  öğretim elemanlarının “eğitimde ölçme ve kavramları, yazılı ve klinik sınav yöntemleri ve uygulamaları hakkında bilgi ve beceri kazanmalarını” hedefleyen iki günlük yazılı sınavlar kursu (5 kurs, ~200 katılmcı) ve üç günlük klinik sınavlar kursu (3 kurs, 50 katılımcı) düzenlenmiştir.

Bu tarihten sonra, fakültemizde başlatılan program değişikliği sürecine paralel olarak eğitici gelişimi programları da biçim değiştirmiş, değişim sürecinde ve yeni eğitim-öğretim etkinliklerinde görev alan öğretim elemanlarının gereksinimleri doğrultusunda aşağıdaki başlıklarda özel eğitici gelişim programları uygulanmıştır.

 Eğitim programı geliştirme (1 günlük 4 program)

Simüle hasta ile eğitim ( 3 günlük 4 program)

Öğrenme hedefi yazımı workshopları (yarım günlük  4 program)

Beceri eğitimi workshopları (yarım günlük programlar)

Hasta görüşmesi programı eğitici eğitimleri (yarım günlük programlar)

Blok arası sınavlar (yarım günlük programlar)

Bugün geldiğimiz noktada, gerek eğitim altyapı ve olanakları gerekse eğiticilerinin ve eğitim programının niteliği ile ülkemizdeki tıp eğitimi kurumları içinde öncü rolü olan fakültemizde; öğretim elemanlarının eğitim-öğretim alanındaki bilgi ve becerilerini yenileme, geliştirme, tamamlama, canlandırma ve yürütülmekte olan eğitimin niteliğinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla, geçmiş deneyimlerimiz ve mevcut bilgi birikimimiz ışığında, yeni bir yaklaşımla, fakültemizde uygulanmasını önerdiğimiz eğitici gelişimi programını tasarladık.

Eğitici gelişim programları, öğretim elemanlarının eğitim-öğretim, hasta bakımı, araştırma, yönetim ve liderlik gibi mesleki rollerine veya tamamen meslek dışı kişisel gelişimlerine yönelik olabilmektedir. Fakültemizde diğer rollere yönelik bazı eğitimler (örneğin araştırması eğitim programı) yürütülmekte, üniversite ölçeğinde ise kişisel gelişimle ilgili programlar bulunmaktadır (örneğin EGESEM kursları).

Önerdiğimiz program öğretim elemanlarının sadece eğitim-öğretim rolüne odaklanmaktadır.  Bu rol üzerinden temel (nitelikli eğitim-öğretim verir ve öğrenci başarımını sınar), orta (yeni eğitim öğretim programları tasarlar, koordine eder ve değerlendirir), ileri düzey (eğitim araştırması yapar, sonuçlarını paylaşır, tıp eğitimi literatürüne katkıda bulunur) olarak aşamalandırılmıştır. Temel role ait programı her yıl önceden belirlenen bir takvimle yürütmeyi, orta düzey programı ise temel programa katılmış gönüllü öğretim üyeleri ile gereksinim duyuldukça gerçekleştirmeyi, ileri düzey programı ise fakültemiz öğretim elemanlarının anabilim dalımızda yürütülmekte olan ya da birlikte planlayacağımız yeni proje ve çalışmalara  katılım ve katkıları üzerinden yürütmeyi hedefliyoruz.

Bu çerçevede Temel Eğitici Gelişim Programı’nın detayları aşağıda verilmektedir.

Program içeriği

EÜTF Temel Eğitici Gelişim Programı, tıp eğiticisinin ana rolleri üzerinden oluşturulan temalarda, 10 yarım gün eğitim ve iki yarım gün uygulamadan oluşmaktadır. Temalar ve uygulamalar gruplandırılarak bir araya getirilmiş dört modül halinde program oluşturulmuştur.

Uygulama

Eğitici gelişimi programında kullanılacak temel strateji “deneyime dayalı öğrenme”dir. EÜTF Temel Eğitim Gelişim Programı 2010-2011 yılında aşağıdaki günlerde, minimum 8 ve maksimum 20 kişilik gruplarda olmak üzere 6 kez uygulanacaktır.

Hafta

Modül Başlık

Tema

2010

2011

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Grup 4

Grup 5

Grup 6

1

Temel Eğitici Eğitimi Programına Giriş

1.1

25 Ocak

8 Şubat

15 Şubat

11 Ekim

10 Ocak

21 Şubat

1.2.

26 Ocak

9 Şubat

16 Şubat

12 Ekim

11 Ocak

22 Şubat

1.3

27 Ocak

10 Şubat

17 Şubat

13 Ekim

12 Ocak

23 Şubat

2

Öğretim Yöntemleri

2.1

8 Şubat

15 Şubat

22 Şubat

25 Ekim

24 Ocak

7 Mart

2.2

9 Şubat

16 Şubat

23 Şubat

26 Ekim

25 Ocak

8 Mart

2.3

10 Şubat

17 Şubat

26 Şubat

27 Ekim

26 Ocak

9 Mart

3

Ölçme Değerlendirme

3.1

22 Şubat

1 Mart

8 Mart

8 Kasım

14 Şubat

21 Mart

3.2

23 Şubat

2 Mart

9 Mart

9 Kasım

15 Şubat

22 Mart

3.3

24 Şubat

3 Mart

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Dekanlık Binası Kat 3          35100    Bornova     İZMİR
Tel: +90 (232) 390 1832 - 390 1833
Fax: +90 (232) 343 67 70

tead@mail.ege.edu.tr