Simüle Hasta Laboratuvarı ve Simüle Hasta ile Eğitimler

Fakültemizde Simüle Hasta Laboratuvarı TEAD bünyesinde 14 Mart 2004 tarihinde açılmıştır. EÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Kapsamında, Dr. H.İbrahim Durak’ın yürütücülüğündeki 2002-Tıp-004 no’lu proje çerçevesinde oluşturulan laboratuvar, beş odalı ayaktan bakım polikliniği şeklinde kurgulanmıştır. Kendine özgü bir bilgisayar donanım ve yazılımına sahiptir. Bu altyapı, öğrencilerin simüle hastalarla görüşmelerini kaydeden, arşivleyen, randevu düzenleyebilen, üniversite bilgisayar ağından erişilmesine olanak veren bir tasarıma sahiptir. Açıldığı günden bu yana ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri ile laboratuvarda eğitim ve sınav amaçlı 4.800 hasta görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Uzmanlık derneklerinin yeterlilik kurul sınavlarında da kullanılan Simüle hasta laboratuvarında 26 gönüllü, hasta rollerini oynamaktadır.
Simüle Hasta Laboratuvarı beş eğitim odası, bir bekleme salonu ve idari ofis olarak kullanılan olmak üzere altı odadan oluşmaktadır.

Simüle Hasta Laboratuvarının her odasının standart donanımı;
Hekim masası, Sandalyeler, Masaüstü Bilgisayar, Video Kamera, Lavabo, Muayene masası, Etajer, Pansuman masası ve malzemeleri, Atık kutuları, Boy-Kilo ölçer, Refleks çekici, Steteskop ve (tümü duvara sabitlenmiş) Civalı Tansiyon ölçer, Otoskop, Oftalmoskop, Negatopskoptan oluşmaktadır. Bu donanımının örnek yerleşimi Oda 3’te gösterilmiştir. Her bir odanın idare ofis yönüne bakan kapı ve pencereleri aynalı cam ve kulaklık donanımı ile eğiticilerin gözlem yapmasına olanak sağlayan yapıdadır.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Dekanlık Binası Kat 3          35100    Bornova     İZMİR
Tel: +90 (232) 390 1832 - 390 1833
Fax: +90 (232) 343 67 70

tead@mail.ege.edu.tr