İşaret Projesi 2001 – 2003

EÜTF'de, tüm stajları kapsayan bir staj değerlendirme süreci oluşturmak amacıyla, 2001-2002 ve 2002-2003 öğretim yıllarında İşaret Projesi uygulanmıştır. Proje, öğrenci geribildirimleri temelinde şekillendirilmiştir. Bu proje çerçevesinde başlatılmış olan staj değerlendirme çalışmaları, sürekli ve sistematik olarak devam etmektedir.

Projenin amacı; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nde gerçekleştirilen dördüncü ve beşinci sınıf stajlarının, öğrenci geribildirimi merkezli olarak sürekli değerlendirilmesi ve izlenmesi ile daha nitelikli ve yapılandırılmış hale getirilerek eğitim-öğretim etkinliğini arttırmaktır. Projede, stajın girdileri her bir staj için (süresi, sunulan öğrenme olanakları, staj organizasyonu, eğitim materyalleri), süreci (öğretim üye ve yardımcıları, dersler, vizitler, nöbetler, toplantılar, sınavlar, ödevler) ve çıktıları (öğrencilerin kendilerini stajının eğitim amaçları doğrultusunda yeterli hissetme düzeyleri, stajdan genel beğeni düzeyleri, stajın ilerideki mesleki yaşamlarına yararı) konusunda öğrenci görüşlerinin saptanması amaçlanmıştır. Projede ayrıca stajların yıllar boyunca kendileriyle ve diğerleriyle karşılaştırılması ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yürütülmekte olan klinik staj eğitimleri için öğrenci beğenisi ekseninde kabul edilebilir standartların saptanması hedeflenmiştir.

Projeler

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Dekanlık Binası Kat 3          35100    Bornova     İZMİR
Tel: +90 (232) 390 1832 - 390 1833
Fax: +90 (232) 343 67 70

tead@mail.ege.edu.tr