Tıp Fakültesi Eğitim Programı Geliştirmede Öncelikli Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi Projesi (DPT Projesi - 2002/DPT/005 -)

Anabilim dalımız ve Halk Sağlığı AD işbirliğinde 2001 yılında başlatılan uzun soluklu bu proje DPT tarafından desteklenmiş ve 21 kişilik bir ekip çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Proje Kapsamında İzmir Kent Merkezi’ni temsil eden bir hane halkı örnekleminde sık görülen sağlık sorunları anket yöntemi ile saptanmış, delphi tekniği ile bu sorunların eğitsel öncelikleri hekimler tarafından değerlendirilmiş ve fakültemizdeki uzmanlarla yapılan panellerle aciliyet, fatalite, korunabilirlik gibi kriterler üzerinden değerlendirilerek önceliklendirilmiştir. Bu üç çalışmadan elde edilen veriler 2005 yılı sonunda düzenlenen bir sempozyumla sunulmuş ve kitaplaştırılmış, Ülkemiz için bir ilk olan bu çalışmanın sonuçları fakülte eğitim programının iyileştirme çalışmalarında kullanılmaktadır.

Projeler

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Dekanlık Binası Kat 3          35100    Bornova     İZMİR
Tel: +90 (232) 390 1832 - 390 1833
Fax: +90 (232) 343 67 70

tead@mail.ege.edu.tr