Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Kitap Kullanımlarına Kütüphane Modernizasyonunun Katkısı

Kütüphaneler bilgi toplumuna erişmede, bilginin aktarılmasında önemli görevler üstlenmektedir. Ülkemizde yeni bilgi teknolojilerinin en çok kullanıldığı eğitim kurumları üniversitelerdir. EÜTF öğrencilerinin yararlandıkları tıp kütüphanesinin, kitap ve alt yapı açısından bu hizmetin nitelikli sunumunda yetersizliği nedeniyle 2003 yılı başında kütüphanenin geliştirilmesine yönelik bir proje kapsamında çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar, yazılı materyaller içinde önemli yer tutan kitapların yenilenmesi, sayılarının artırılması, elektronik bilgiye ulaşım kaynaklarının sağlanması ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesini hedeflemiştir.

Kitap seçimi için tüm anabilim dallarını kapsayan bir anket çalışması ile öğrencilerin kullanması önerilen kitapların listesi belirlenmiştir. 2004 ve 2005 yıllarında bu kitaplar yanında kütüphane teknik hizmetleri için bilgisayar ve yazıcılar alınmıştır. Ayrıca kütüphane içinde öğrencilerin kullanımı amacıyla CD yazıcılı ve kulaklıklı bilgisayarlardan oluşan bir bilgisayar salonu oluşturulmuştur. Proje kapsamında özellikle ilk üç sınıftaki öğrencilere yönelik bu gelişmelerden memnuniyet düzeyinin ve kütüphane kullanımının değerlendirmesine yönelik bir çalışma yürütülmüştür. Çalışma sonuçları kütüphane olanakları, kütüphanedeki basılı ve elektronik kaynak altyapısının geliştirilmesinin öğrencilerin kullanım ve memnuniyet oranlarını belirgin düzeyde arttırdığını ve eğitim başarılarını olumlu etkilediğini göstermektedir.

Projeler

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Dekanlık Binası Kat 3          35100    Bornova     İZMİR
Tel: +90 (232) 390 1832 - 390 1833
Fax: +90 (232) 343 67 70

tead@mail.ege.edu.tr