01.02.2009 itibarı ile yayınlarımız

Bu bölümde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı çalışanlarının kongre ve sempozyumlarda sözlü veya poster olarak sundukları bildiriler ile basılı yayınlarının ulusal ve uluslar arası dökümü, tamamlanmış veya halen yürütülen tezler ile projeler konusunda bilgi verilecektir. Süreç içindeki değişim ve gelişimin görülmesi amacıyla 1997’ den bu yana yapılan tüm çalışmalar ve yayınlar listeye alınmıştır.
 
Yazarlar
Bildiri İsmi
Nerede
Yıl
Akçiçek, F., Saçaklıoğlu, F., Sözmen, E., Kandiloğlu, G., Demirgören, S., Sayıner A.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Eğitimin İyileştirilmesi Çalışmaları
I.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Ankara
1998
Saçaklıoğlu, F., Durak, H.İ.
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Birinci Sınıflara Verilen Beceri Eğitiminin Değerlendirilmesi
I.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Ankara
1998
Peker, G., Durak, H.İ., Kalaycı, T., Çelebi, G., Yılmaz, B., Özensoy, S., Uysal, A., Batı, A.H., Tanyalçın, T., Özacar, T., Saylam, C., Akçiçek, F.
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Eğitim – Öğretim Kılavuzu
I.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Ankara
1998
Akçiçek, F., Saçaklıoğlu, F., Durak, H.İ., Batı A.H.
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Birimi
I.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Ankara
1998
Çoşkun, E., Durusoy, R., Efil, Ş., Karaca, B., Mızrak, S., Durak, H.İ.
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin 1997 – 1998 Eğitim – Öğretim Yılında Aldıkları Eğitimden Memnuniyet Düzeyleri
I.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Ankara
1998
Durak, H.İ., Saçaklıoğlu, F.
 
Tıp Eğitimi İle İlgili Network, Birlik ve Kuruluşlar – İnternet Temelli Bir Tarama
I.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Ankara
1998
Kocabıyık, N., Batı, A.H., Karababa A.O.
 
Izmir-Altındağ Çıraklık Eğitim Merkezindeki Çırakların Sigara İçmelerinde Ailelerinin ve İş Ortamının Etkisi
VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Adana
1998
Batı, A.H., Soygül C.
 
Ege Üniversitesi Gümüldür Kampında Akut Gastroenterit Olguları Araştırma Raporu
VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Adana
1998
Altuğlu, İ., Durak H.İ., Çiçeklioğlu, M., Erbaydar, S., Özkan, F., Saçaklıoğlu, F., Sayıner, A., Türk, M., Zeytinoğlu, A.
 
Farklı Eğitim Tekniklerinin HIV / AIDS Alanında Kullanılması
4. Türkiye AIDS Kongresi, Kuşadası-Aydın
1999
Batı, A.H., Uğur, Z.A., Karababa, A.O.
 
İzmir Diş Hekimleri Odası Üyelerinde Hepatit B Aşı Düzeyi – Sözlü Sunum
VI. Ulusal Halk Sağlığı Günleri, Malatya
1999
Şahin, H., Saçaklıoğlu, F. 
 
Evaluation of Practitioners Actual Drug Prescribing Behaviour in a Primary Health Care Center Bornova Health District
8th ESOP Annual Meeting, Verona, İtalya
2000
Akçiçek, F., Batı, A.H., Çakırcalı, E., Çalışkan, S.A., Çertuğ, A., Çiçeklioğlu, M., Durak, H.İ., Erensoy, S., Ergezen, F., Kandiloğlu, G., Karabilgin, Ö.S., Mir, S., Peker, G.Ö., Saçaklıoğlu, F., Şahin, H., Törün, S.E.
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir
2001
Batı, A.H.
 
EÜTF Öğrencilerinin Uyum Düzeyi Üzerinde Eğitime İlişkin Değişkenlerin Değerlendirilmesi – Sözlü Sunum
II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir
2001
Karabilgin, Ö.S., Törün, S.E., Süataç, A.
 
2000 – 2001 Eğitim Yılında EÜTF 1. Sınıf Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin 16PF Ölçeği ile Saptanması
II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir
2001
Çalışkan, S.A., Durak, H.İ., Törün, S.E., Karabilgin, Ö.S., Batı,A.H., Ergezen, Çertuğ, A., Saçaklıoğlu, F.
 
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Temel Yaşam Desteği Beceri Eğitimi Projesi
II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir
2001
Şahin, H., Tuğlular, I.
 
Bir Modül Önerisi: Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinde Groningen Modeli Rasyonel Farmakoterapi Eğitimi Uygulaması
II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir
2001
Uslu, R., Durak, H.İ., Çalışkan, S.A., Töbü, M., Koçanoğulları, H., Erdem, N., Günşar, F., Özkahya, M., Özgen, G., Akçiçek, F.
Anabilim Dalı Soru Bankası; 2000 – 2001 Yılında EÜTF İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Çoktan Seçmeli Yazılı Sınavların Hazırlanma Ve Uygulanmasına Yönelik Çalışmalar
II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir
2001
Çalışkan, S.A., Durak, H.İ., Törün, S.E.
 
EÜTF’de 1999 – 2000 Eğitim Öğretim Yılında Uygulanan Çoktan Seçmeli Sınavların Soru Analizleri – Sözlü Sunum
II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir
2001
Peker, G., Baka, M., Koylu, E., Dağcı, T., Çertuğ, A., Erşahin, Y.,
Zileli, M., Hancı, H., Çoşkunol, H., Kirazlı, Y., Türk, M., Gezgin, Y., Öztürk, L., Gökmen, F., Saylam, C., Çalışkan, S.A., Durak, H.İ., Çakırcalı, E., Balaban, B., Çelikli, S., Pöğün, Ş.
 
Klinik Öncesi Kalabalık Sınıflarda Bütünsel Bakışla Klinik Bağlantılara ve Erken Dikey Entegrasyona Yönelim: Eğrisi ve Doğrusu İle Ege Tıp Fakültesi 2. Sınıf Sinir Sistemi Ders Kurullarındaki Son Dört Yılın Deneyimleri
II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir
2001
Durak, H.İ., Töz, H., Çalışkan, S.A., Tombuloğlu, M., Çağırgan, S., Akçiçek, F.
 
Klinik Becerileri Ölçmek; 2000 – 2001 Yılında EÜTF İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 6. Sınıf Öğrencilerine Uygulanan Klinik Nedenselleştirme Sınavları
II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir
2001
Keser, G., Sin, A., Kokuludağ, A., Akçiçek, F., Durak, H.İ., Çalışkan, S.A., Aksu, K., İnal, V., Kabasakal, Y., Gümüşdiş, G.
 
EÜTF İç Hastalıkları Kliniği Son Sınıf Öğrencilerine Uygulanan Romatoloji – İmmunoloji Klinik Nedenselleştirme (CORE) Sınavının Değerlendirilmesi
II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir
2001
Akçiçek, F., Uslu, R., Durak, H.İ., Çalışkan, S.A., Topal, A., İnal, V., Çağırgan, S., Göker, E., Kokuludağ, A. Atabay, G.
 
Eğitimde Liderliğin Önemi: 2000 – 2001 Eğitim Öğretim Yılı EÜTF İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yazılı Sınav ve Soru Bankası Yönergesi
II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir
2001
Bor, S., Durak, H.İ., Çalışkan, S.A., Karasu, Z., Günşar, F., Akarca, U., Yılmaz, C., Çavuşoğlu, H.
 
EÜTF Intornlük Değerlendirmesinde Klinik Nedenselleştirme Sınavı (CORE): İlk Uygulamanın Değerlendirilmesi ve Stajın Katkısı
II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir
2001
Erdem, N., Kokuludağ, A., Kırmaz, C., Çalışkan, S.A., Durak, H.İ., Sin, A., Terzioğlu, E., Sebik, F.
 
EÜTF Intörnlerine Uygulanan İmmunoloji Klinik Nedenselleştirme Sınavı
 
II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir
2001
Saygılı, F., Çetinkalp, Ş., Durak, H.İ., Akçiçek, F., Yılmaz, C., Kabalak, T., Tüzün, M., Atabay, G.
 
EÜTF Intörnlerine Uygulanan Endokrinoloji Klinik Nedenselleştirme Sınavı
II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir
2001
Töz, H., Durak, H.İ., Özkahya, M., Duman, S., Aşçı, G., Akçiçek, F., Başçı, A.
 
EÜTF Intörnlerine Uygulanan Nefroloji Klinik Nedenselleştirme Sınavı
 
II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir
2001
Durak, H.İ., Saçaklıoğlu, F.
 
EÜTF’nde 1997 – 1999 Yılları Arasında Birinci Sınıf Öğrencilerine Verilen Modüler Beceri Eğitiminin Öğrenci Beğenisi ile Değerlendirilmesi
 
II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir
2001
Çalışkan, S.A.
 
EÜTF Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Halk Sağlığı Staj Hakkında Beklenti – Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi
 
II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir
2001
Aydın, H.H.,
Çalışkan, S.A.
Çelik, H.A.
 
Serbest Öğrenci Araştırma Gruplarının Biyokimya Eğitimindeki Yeri
 
II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir
2001
Batı, A.H., Tezer, E., Duman, E., Önen, E., Yılmaz, C., Fadıloğlu, Ç., Esen, A.
Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı Değerlendirmesi
8. Halk sağlığı Günleri, Sivas
2003
Vatansever, K., Civaner M.
 
Comparison of the earthquakes worldwide happened between 1980-2000 according to the level of damages and socioeconomical determinants - Sözlü Sunum
38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, 38th   International Congress On The History of Medicine, İstanbul
2003
Çağırıcı U., Törün S. E., Çakan A., Aktin B., Bilkay Ö.
Tıp Fakültelerinde Mezuniyet Öncesi Göğüs Cerrahisi Eğitimi
II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi,
Konya
2003
 
Şahin, H.
 
Akılcı İlaç Kullanımında Terminoloji
Klimik Kongresi, İstanbul
2003
Şahin, H.
 
İlaçları Akılcı Kullanmak Ne Demek ?
8. Halk Sağlığı Günleri, Sivas
2003
Şahin, H.
 
İzmir’de Yürütülen Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Akılcı İlaç Kullanımı Eğitiminin Değerlendirilmesi
8. Halk Sağlığı Günleri, Sivas
2003
Üçpınar, S., Şahin, H.
 
2002 Yılında Bornova Verem Savaş Dispanserinde Tedaviye Alınan Tüm Tüberkülozlu Hastaların Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
8. Halk Sağlığı Günleri, Sivas
2003
Üçpınar, S., Şahin, H.
 
2002 Yılında Bornova Verem Savaş Dispanserinde Tedaviye Alınan Akciğer Tüberkülozlu Hastaların Temaslı Kontrollerinin Değerlendirilmesi
8. Halk Sağlığı Günleri, Sivas
2003
Çalışkan, S.A., Durak, H.İ., T&ou

Yayınlar

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Dekanlık Binası Kat 3          35100    Bornova     İZMİR
Tel: +90 (232) 390 1832 - 390 1833
Fax: +90 (232) 343 67 70

tead@mail.ege.edu.tr