2008 yılı sonu itiabrı ile yayın listemişz

2008 yılı sonu itibarı ile Tıp Eğitimi Anabilim Dalı çalışanlarının ulusal ve uluslararası kongre bildirileri, ulusal ve uluslararası dergilerdeki basılı yayınlar, tezler –projeler ve yayınlanmış kitaplar ve kitap bölümlerin yıllara göre sayısal dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
 
Yıllar
Ulusal ve Uluslararası Kongre Bildirileri
Ulusal ve Uluslararası Dergilerdeki Basılı Yayınlar
Tezler ve
Projeler
Yayınlanmış Kitaplar ve Kitap Bölümleri
1997
-
1
-
-
1998
8
-
1
-
1999
2
1
1
1
2000
1
2
2
1
2001
18
1
2
9
2002
-
3
1
4
2003
8
2
2
2
2004
29
3
2
1
2005
15
8
2
4
2006
27
9
2
4
2007
4
9
4
-
2008
16
5
1 (devam eden)
2
2009
 
2
 
 
 
Süreç içindeki değişim ve gelişimin görülmesi amacıyla 1997’ den bu yana yapılan tüm çalışmalar ve yayınlar aşağıda dört ana başlık altında listelenmiştir. Çalışmalar ve yayınlarda birden fazla yazarın olduğu durumlarda birinci isim esas alınarak listeleme yapılmış ve yazar isimleri mükerrer olarak yazılmamıştır.
 
Bildiri İsmi
Nerede
Yıl
Akçiçek, F., Saçaklıoğlu, F., Sözmen, E., Kandiloğlu, G., Demirgören, S., Sayıner A.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Eğitimin İyileştirilmesi Çalışmaları
I.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Ankara
1998
Saçaklıoğlu, F., Durak, H.İ.
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Birinci Sınıflara Verilen Beceri Eğitiminin Değerlendirilmesi
I.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Ankara
1998
Peker, G., Durak, H.İ., Kalaycı, T., Çelebi, G., Yılmaz, B., Özensoy, S., Uysal, A., Batı, A.H., Tanyalçın, T., Özacar, T., Saylam, C., Akçiçek, F.
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Eğitim – Öğretim Kılavuzu
I.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Ankara
1998
Akçiçek, F., Saçaklıoğlu, F., Durak, H.İ., Batı A.H.
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Birimi
I.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Ankara
1998
Çoşkun, E., Durusoy, R., Efil, Ş., Karaca, B., Mızrak, S., Durak, H.İ.
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin 1997 – 1998 Eğitim – Öğretim Yılında Aldıkları Eğitimden Memnuniyet Düzeyleri
I.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Ankara
1998
Durak, H.İ., Saçaklıoğlu, F.
 
Tıp Eğitimi İle İlgili Network, Birlik ve Kuruluşlar – İnternet Temelli Bir Tarama
I.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Ankara
1998
Kocabıyık, N., Batı, A.H., Karababa A.O.
 
Izmir-Altındağ Çıraklık Eğitim Merkezindeki Çırakların Sigara İçmelerinde Ailelerinin ve İş Ortamının Etkisi
VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Adana
1998
Batı, A.H., Soygül C.
 
Ege Üniversitesi Gümüldür Kampında Akut Gastroenterit Olguları Araştırma Raporu
VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Adana
1998
Altuğlu, İ., Durak H.İ., Çiçeklioğlu, M., Erbaydar, S., Özkan, F., Saçaklıoğlu, F., Sayıner, A., Türk, M., Zeytinoğlu, A.
 
Farklı Eğitim Tekniklerinin HIV / AIDS Alanında Kullanılması
4. Türkiye AIDS Kongresi, Kuşadası-Aydın
1999
Batı, A.H., Uğur, Z.A., Karababa, A.O.
 
İzmir Diş Hekimleri Odası Üyelerinde Hepatit B Aşı Düzeyi – Sözlü Sunum
VI. Ulusal Halk Sağlığı Günleri, Malatya
1999
Şahin, H., Saçaklıoğlu, F. 
 
Evaluation of Practitioners Actual Drug Prescribing Behaviour in a Primary Health Care Center Bornova Health District
8th ESOP Annual Meeting, Verona, İtalya
2000
Akçiçek, F., Batı, A.H., Çakırcalı, E., Çalışkan, S.A., Çertuğ, A., Çiçeklioğlu, M., Durak, H.İ., Erensoy, S., Ergezen, F., Kandiloğlu, G., Karabilgin, Ö.S., Mir, S., Peker, G.Ö., Saçaklıoğlu, F., Şahin, H., Törün, S.E.
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir
2001
Batı, A.H.
 
EÜTF Öğrencilerinin Uyum Düzeyi Üzerinde Eğitime İlişkin Değişkenlerin Değerlendirilmesi – Sözlü Sunum
II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir
2001
Karabilgin, Ö.S., Törün, S.E., Süataç, A.
 
2000 – 2001 Eğitim Yılında EÜTF 1. Sınıf Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin 16PF Ölçeği ile Saptanması
II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir
2001
Çalışkan, S.A., Durak, H.İ., Törün, S.E., Karabilgin, Ö.S., Batı,A.H., Ergezen, Çertuğ, A., Saçaklıoğlu, F.
 
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Temel Yaşam Desteği Beceri Eğitimi Projesi
II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir
2001
Şahin, H., Tuğlular, I.
 
Bir Modül Önerisi: Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinde Groningen Modeli Rasyonel Farmakoterapi Eğitimi Uygulaması
II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir
2001

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Dekanlık Binası Kat 3          35100    Bornova     İZMİR
Tel: +90 (232) 390 1832 - 390 1833
Fax: +90 (232) 343 67 70

tead@mail.ege.edu.tr